मिष्का आणि नीरज चे गाणे 

मिष्कुल आणि बाबा आंघोळीला गेले, आंघोळीला गेले, आंघोळीला गेले,

मिष्कुल आणि बाबा आंघोळीला गेले ,आंघोळीला गेले तर बादलीच नाही. 

आईने बादली आणून दिली ,आणून दिली,आणून दिली, 

आईने बादली आणून दिली ,आणून दिली तर पाणीच नाही. 

आईने पाणी सोडून दिले ,सोडून दिले,सोडून दिले, 

आईने पाणी सोडून दिले, पाणी घ्यायला गडवाच नाही. 

आईने गडवा आणून दिला, आणून दिला, आणून दिला

गडवा मिळाला तर साबणच नाही. 

नव्या साबणाने मग आंघोळ झाली, आंघोळ झाली, आंघोळ झाली, 

अंग पुसायला टॉवेलच नाही. 

अंग पुसून मग कपडे चढवले,कपडे चढवले,कपडे चढवले,

आई म्हणाली, “पण आज शाळाच नाही!”. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: